background background background
Paslaugos

Paslaugos

Juridinių asmenų bankrotas

Nuo 2020-01-01 d. Lietuvoje galioja naujasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, iš esmės pakeitęs įmonių bankroto procesą ir įvedęs daug naujovių: pasikeitė juridinio asmens nemokumo sąvoka, nemokumo bylų inicijavimo tvarka bei terminai, bankroto proceso dalyvių teisės ir pareigos, kreditorių reikalavimų tenkinimo eilė ir kt.

Mūsų įmonė teikia visas su įmonių bankrotu susijusias paslaugas ir konsultacijas tiek finansinius sunkumus turinčioms įmonėms, tiek jų kreditoriams.

Mūsų įmonė teikia juridinių asmenų bankroto administravimo paslaugas:

• Administruojame bankroto procesus
• Rengiame bankroto inicijavimui reikalingus dokumentus
• Atstovaujame kreditorius ir kitus bankroto dalyvius (kreditorių susirinkimuose, komitetų posėdžiuose, teismuose)
• Rengiame įvairius dokumentus (prašymus patvirtinti reikalavimus, skundus, ieškinius ir kt.)
• Konsultuojame kreditorius, finansinius sunkumus turinčius juridinius asmenis, jų vadovus bankroto klausimais


Bankrotas ne teismo tvarka

Bankrotas ne teismo tvarka yra efektyvesnis ir operatyvesnis bankroto procesas, palyginus su bankrotu teismine tvarka. Bankroto ne teismo tvarka atveju teismo vaidmenį atlieka kreditorių susirinkimas, todėl tokio pobūdžio procese kreditorių vaidmuo ir įsitraukimas yra ženkliai didesnis. Būtent bankroto ne teismo tvarka atveju kreditoriai turi didesnę įtaką bankroto proceso eigai, be to, kreditoriai turi teisę juridinio asmens bankroto administratoriumi paskirti bet kurį administratorių, turintį teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas.

Mūsų įmonė teikia juridinių asmenų bankroto ne teismo tvarka administravimo paslaugas:

• Administruojame bankroto procesus ne teismo tvarka
• Rengiame bankroto inicijavimui reikalingus dokumentus
• Atstovaujame kreditorius ir kitus bankroto dalyvius (kreditorių susirinkimuose, komitetų posėdžiuose, teismuose)
• Rengiame įvairius dokumentus (prašymus patvirtinti reikalavimus, skundus, ieškinius ir kt.)
• Konsultuojame kreditorius, finansinius sunkumus turinčius juridinius asmenis, jų vadovus bankroto klausimais


Fizinio asmens bankrotas

• Fizinis asmuo laikomas nemokiu, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas. Tokiu atveju fizinis asmuo gali inicijuoti savo bankrotą ir šio proceso pabaigoje, likę nepadengti kreditoriniai reikalavimai, yra nurašomi, o fizinis asmuo tampa laisvas nuo skolų. Žinoma, bankroto procesas nėra lengvas – jo metu fizinis asmuo turi dėti maksimalias pastangas atkurti savo mokumą ir kaip įmanoma daugiau padengti kreditorinių reikalavimų. Fizinio asmens bankroto plano nesilaikymas gali lemti bankroto bylos nutraukimą ir tokiu atveju fiziniam asmeniui toliau išliktų pareiga padengti visas savo prievoles. 

Mūsų įmonė teikia fizinių asmenų bankroto administravimo paslaugas:

• Administruojame bankroto procesus
• Rengiame bankroto inicijavimui reikalingus dokumentus
• Atstovaujame kreditorius ir kitus bankroto dalyvius (kreditorių susirinkimuose, komitetų posėdžiuose, teismuose)
• Rengiame įvairius dokumentus (prašymus patvirtinti reikalavimus, skundus, ieškinius ir kt.)
• Konsultuojame kreditorius, finansinius sunkumus turinčius fizinius asmenis bankroto klausimais


Įmonių restruktūrizavimas

• Juridinio asmens restruktūrizavimo procesas – visuma šio įstatymo nustatytų procedūrų, kuriomis siekiama įveikti juridinio asmens finansinius sunkumus, išsaugoti jo gyvybingumą ir išvengti bankroto, gaunant kreditorių pagalbą finansiniams sunkumams įveikti, taikant ekonomines, technines, organizacines ir kitas priemones. Nuo 2020-01-01 d. įsigaliojo naujas Juridinių asmenų nemokumo įstatymas, atveriantis didesnes galimybes finansinius sunkumus patiriančioms įmonėms realiai atkurti savo įmonės gyvybingumą, įveikti finansinius sunkumus ir išsaugoti verslą.

Paslaugas ir konsultacijas teikiame tiek finansinius sunkumus patiriančioms įmonėms, tiek jų kreditoriams:

• Pranešimų rengimas (juridinių asmenų pranešimai kreditoriams, kreditorių pranešimai skolininkams ir kt.) 
• Susitarimų dėl pagalbos rengimas
• Pareiškimo teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo rengimas
• Restruktūrizavimo plano rengimas
• Restruktūrizavimo proceso administravimas
• Restruktūrizavimo plano vykdymo ataskaitų rengimas
• Kitų dokumentų teismui, kreditoriams, valdymo organams rengimas


Įmonės likvidavimas

• Tai mokaus juridinio asmens veiklos nutraukimas ir išregistravimas iš Juridinių asmenų registro. Sprendimą dėl įmonės veiklos nutraukimo ir likvidavimo priima jos dalyviai (akcininkai, nariai) ir paskiria įmonės likvidatorių. Įmonės likvidavimo metu parduodamas įmonės turtas, padengiami visi įsiskolinimai, atleidžiami darbuotojai, sutvarkomas ir perduodamas tolimesniam saugojimui įmonės dokumentų archyvas, likęs turtas perduodamas akcininkams, o įmonė išregistruojama iš Juridinių asmenų registro. 

Mūsų įmonė teikia visas su juridinio asmens likvidavimu susijusias paslaugas:

• Rengiame visus likvidavimui reikalingus dokumentus (akcininkų sprendimus, pranešimus, pažymas, likvidavimo aktus ir kt.)
• Sutvarkome buhalterinę apskaitą
• Teikiame deklaracijas ir kitus dokumentus VMI, Sodrai
• Sutvarkome įmonės dokumentus archyvui
• Teikiame visus reikiamus pranešimus VĮ „Registrų centras“
• Teikiame konsultacijas viso likvidavimo proceso metu


Skolų išieškojimas

Kadangi netaikome jokių papildomų administracinių mokesčių, o dirbame tik už sėkmės procentą, esame suinteresuoti pasiekti geriausią rezultatą per kuo trumpesnį laikotarpį. Perduodami skolą mums, Jūs būsite tikri, kad kiekvienai skolai bus skirtas maksimalus dėmesys. Labai gaila, tačiau šiai dienai skolos yra mokamos pagal prioritetus, o mes padarysime viską, kad skolos Jums taptų prioritetu debitoriui.

• Visų pirma, įvertiname skolininko būklę, skolos atsiradimo pagrindą bei aplinkybes
• Pradedame komunikuoti su skolininku: jeigu skolininkas bendrauja – deriname sąlygas dėl skolos grąžinimo geranoriškai. Ikiteisminis procesas susideda iš šių veiksmų: skambučiai, raginimai, derybos dėl papildomų susitarimų, grafikų ar vekselių pasirašymo, informacijos surinkimas teisminiam procesui
• Jeigu ikiteisminiu būdu su skolininku susitarti nepavyksta – rengiame dokumentus dėl skolos priteisimo priverstine tvarka;
• Esant poreikiui, atstovausime visame teisiniame procese (parengsime procesinius dokumentus, atstovausime teismo posėdžiuose, jei jie būtų paskirti, bendradarbiausime su antstoliu priverstiniame išieškojime).


Konsultacijos verslui

Sukaupę ilgalaikę patirtį administruojant įvairių sričių verslą, mūsų administratorių ir teisininkų komanda puikiai išmano verslo plėtros įvairiuose srityse ir apsaugos nuo įmonių mokumo klausimus.

• Konsultuodami jūsų verslą padėsime jums įvertinti nemokumo rizikas ir plėtros galimybes;
• Savo konsultacijomis galime padidinti verslo kokybę, efektyvumą, kas leistų tiek lengvai pradėti kurti, tiek tvariai plėtoti verslą;
• Iš patyrusių ekspertų gavę individualių, teminių patarimų, verslininkai gali išvengti klaidų, greičiau priimti sprendimus, būtinus veikti konkurencinėje aplinkoje;
• Pateiksime siūlymus dėl įmonės pardavimo.