background background background
Įmonės Vadovui

Įmonės Vadovui

Jeigu jūsų įmonė turi pradelstų skolų, gauna kreditorių raginimus dėl skolų grąžinimo ir nežino, ką jiems atsakyti, buvo pradėti išieškojimai iš įmonės teismo ir (arba) ne teismo tvarka, įmonė susidūrė su kitais finansiniais sunkumais, siūlome nedelsti kreiptis į mus!

  • Įvertinsime jūsų įmonės mokumą, inicijuojamų bankroto procedūrų teisėtumą ir pagrįstumą, suteiksime konsultacijas dėl tolimesnio įmonės gyvibingumo.

  • Parengsime dokumentus įmonės bankroto procesui (tiek teismo, tiek ne teismo tvarka) inicijuoti bei vykdyti

  • Užtikriname konfidencialumą ir patikimumą.

Remiantis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 13 straipsniu, įmonės vadovas privalės atlyginti žalą kreditoriams, jeigu įmonei esant nemokiai neinicijuos nemokumo proceso ir dar labiau blogins įmonės būklę. Nemokios įmonės akcijų pardavimas ir (arba) vadovo pakeitimas nepanaikins buvusio vadovo atsakomybės už laiku neinicijuotą nemokumo procesą.

Įmonė laikoma nemokia, kai laiku negali vykdyti prievolių arba jos visi įsipareigojimai viršija visą balansinio turto vertę.

Įmonės vadovas, nustatęs, kad įmonė yra nemoki, privalo nedelsiant apie tai informuoti įmonės akcininkus ir siūlyti spręsti įmonės mokumo atkūrimo klausimą.

Akcininkams nepriėmus sprendimo atkurti įmonės mokumą, įmonės vadovas privalo nedelsiant inicijuoti nemokumo procesą. Nemokumo procesas inicijuojamas išsiunčiant pranešimus kreditoriams. Pranešimuose privalu nurodyti įmonės neįvykdytą prievolę kreditoriams bei pasiūlyti sudaryti susitarimą dėl pagalbos arba priimti sprendimą įmonės bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka.

Jeigu per 15-30 dienų nuo pranešimų įteikimo kreditoriams dienos susitarimo dėl pagalbos sudaryti nepavyksta arba kreditoriai nepriima sprendimo bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka,  įmonė įgyja teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tokiu atveju įmonės vadovas nedelsiant privalo pateikti ieškinį teismui dėl bankroto bylos iškėlimo. Pranešimas laikomas įteiktu praėjus 7 dienoms nuo registruoto laiško išsiuntimo dienos.

Už vadovo pareiškimą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo žyminio mokesčio mokėti nereikia.